Česká lékárnická, a.s.


Hospodářské výsledky

Hospodářské výsledky společností Therápon 98, a.s., Galmed, a.s., Lekis, s.r.o., Pražská lékárnická, s.r.o., Jihlavská lékárnická, s.r.o., Plzeňská lékárnická, s.r.o., PHARMACY-distribuce léčiv, s.r.o., sdružených ve skupině kolem České lékárnické, a.s., včetně společnosti Česká lékárnická, a.s., byly řádně auditovány nezávislým auditorem AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o., licence KA ČR č. 64, s výrokem "bez výhrad".

Konsolidované výroční zprávy společnosti Česká lékárnická, a.s. za období 2009 – 2016 nebyly dosud schváleny valnou hromadou.

Informace o hospodaření společností© Pharmos a.s. | Created by: © 2018 SoftPharm s.r.o.