+420 597 575 211

Fotovoltaická elektrárna - Administrativně skladový areál PHARMOS

Realizace střešní FVE umístěné na objektech PHARMOS a.s. - areál Ostrava č. projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004111 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. 

Projekt řeší elektroinstalaci pro napojení fotovoltaického zdroje elektrické energie FVE do elektroinstalace budovy. Získaná elektrická energie z tohoto fotovoltaického zdroje bude přes rozvaděče technologie dodávána do rozvodu nn.

Navržená FVE je umístěna na třech existujících budovách, které primárně slouží jako nosné konstrukce soustavy.