+420 597 575 211

Projekt „Digitalizace firmy PHARMOS, a.s.“

 reg. č. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_015/0005236 je spolufinancován Evropskou unií

Hlavním cílem projektu je zachování možnosti dalšího působení firmy v oblasti prodeje a distribuce léčiv a přerod společnosti z digitálně zaostávající společnosti využívající zastaralý software a hardware v moderní digitální firmu, která bude schopna plně využívat všechny pro ni výhodné prvky digitalizace.

V rámci projektu dojde k praktickému nasazení nového ERP systému, plnému využívání komplexního DMS systému, zakoupení a uvedení do provozu zcela nového serverového clusteru fungujícího na bázi hyperkonvergované infrastruktury, rovněž bude pořízena zcela nová síťová infrastruktura. Kybernetická bezpečnost pak bude výrazně posílena zakoupením UTM routeru obsahujícímu nejmodernější v současnosti známé kybernetické zabezpečení.

Úspěšná realizace projektu, na který je poskytnuta finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy, v konečném důsledku povede ke zvýšení efektivity fungování firmy PHARMOS jak směrem dovnitř (pro zaměstnance), tak i směrem ven (pro klienty).