+420 597 575 211

O nás

Smyslem založení akciové společnosti PHARMOS, a.s. bylo vytvoření lékárnického velkoobchodu, který by zajišťoval jeho zakladatelům, svobodně podnikajícím lékárníkům, dlouhodobě stabilní podnikatelské prostředí. Takto vzniklý velkoobchodní řetězec nyní poskytuje své služby v oblasti distribuce léčiv většině lékáren po celém území naší republiky. Ve spolupráci s dalšími firmami a oborovými organizacemi se tak stal nepostradatelným prvkem jak v obchodním, tak společenském životě našich lékárníků. Jsme ryze českou společností a na náš původ jsme náležitě pyšní.

O nás

Historie

1991
Vznik společnosti
Akciová společnost PHARMOS, a.s. byla založena v dubnu 1991 a od svého vzniku se zabývá zejména velkodistribucí léčiv.
1992
Založení dceřiné společnosti Pharmos CS, a.s.
s německým partnerem Stumpf AG byla založena dceřiná společnost Pharmos CS, a. s. s paritním zastoupením obou firem. 
1993
spojení s německou distribuční společností Stumpf AG
V roce 1993 vstoupil kapitálově Stumpf AG i do společnosti PHARMOS, a.s. 
1995
Založení nové mateřské společnosti Česká lékárnická, a.s.
V roce 1995 založili původní akcionáři společnosti PHARMOS, a.s. společnost Česká lékárnická, a.s., do které byly převedeny akcie společnosti PHARMOS, a.s., takže se podstatně změnila struktura akcionářů společnosti PHARMOS, a.s.
2002
Navýšení základního kapitálu
V roce 2002 realizovala společnost PHARMOS, a.s. navýšení základního kapitálu společnosti o 37,7 mil. Kč, přičemž toto navýšení bylo realizováno jediným upisovatelem, a to Českou lékárnickou, a.s.. Důvodem tohoto strategického kroku bylo získat majoritní podíl České lékárnické, a.s. ve společnosti PHARMOS, a.s. a dále snaha koncentrovat veškerou distribuční činnost do jedné hlavní distribuční společnosti a vytvořit tak dostatečně kapitálově silnou a efektivně fungující společnost.
2004
Další navýšení základního kapitálu
V roce 2004 došlo k dalšímu navýšení základního kapitálu z nerozděleného zisku a emisního ážia z 85,7 mil. Kč na 342,8 mil. Kč – podíly jednotlivých akcionářů se nezměnily.
2009
Odkoupení akcií
V roce 2009 společnost Česká lékárnická, a.s. odkoupila část akcií od drobných akcionářů a její podíl vzrostl z 71,6% na 71,7%. 
2015
Akcionářská struktura
Do roku 2015 zůstala akcionářská struktura PHARMOS, a. s. nezměněna. Společnost měla 2 rozhodující akcionáře, a to společnost Česká lékárnická, a.s., která vlastnila 71,87 % akcií a německého akcionáře Phoenix International Beteiligungs GmbH, Mannheim, který vlastnil 28 % akcií (na tuto společnost převedl akcie původní vlastník Stumpf AG, který patří do koncernu Phoenix). Zbývající 0,13 % tvořili drobní čeští akcionáři – fyzické osoby.
2016
Odkoupení akcií
v roce 2016 probíhala jednání České lékárnické, a.s. s minoritním akcionářem, společností PHOENIX International Beteiligings GmbH, o odkoupení akcií společnosti PHARMOS, a.s., v jejich vlastnictví. Jednání byla úspěšná a společnost Česká lékárnická, a.s. podpisem kupní smlouvy ze dne 20.12.2016 získala 28% akcií společnosti PHARMOS, a.s. Současně probíhala jednání i s ostatními malými akcionáři, při kterých bylo dohodnuto odkoupení dalších akcií, čímž se Česká lékárnická, a.s. stala 100% vlastníkem společnosti PHARMOS, a.s.
2019-20
Konsolidace společnosti
Na přelomu roku 2019-20 se provedly kroky k realizaci spojení distribuční činnosti společnosti PHARMOS a distribuční části závodu Pražské lékárnické. Tím došlo k dokončení konsolidace velkoobchodní činnosti skupiny Česká lékárnická. Velkoobchodní činnost a zásobování maloobchodního trhu v ČR bude po schválení příslušnými orgány dotčených společností prováděna pouze společností PHARMOS, a.s.
2023
Společnost PHARMOS, a.s. si za dobu svého působení vytvořila významné místo v oblasti velkodistributorů léčiv do veřejných a nemocničních lékáren. Snahou společnosti je neustále úzce spolupracovat s odběrateli, vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj lékáren a tím přispívat k dalšímu zvyšování vážnosti lékárnického stavu v ČR. Od svého vzniku představovala společnost PHARMOS, a.s. stabilního člena uskupení firem formujících se kolem společnosti Česká lékárnická, a.s. 

Vedení společnosti

PharmDr. Jiří Korta předseda představenstva

office Ostrava a Brandýsek

Ing. Ondřej Moravec člen představenstva, obchodní ředitel

office Ostrava

Ing. Ivo Přibyl člen představenstva, finanční ředitel

office Ostrava

Odborní ředitelé

Martin Cigánek ředitel prodeje

office Ostrava a Brno

PharmDr. Jiří Sova ředitel pro kvalitu

office Hradec Králové

Ing. Petr Špunda ředitel logistiky

office Ostrava