Úvod

Monitoring médií

Monopolní distributor léčiv porušuje zákon a odmítá některým lékárnám dodávat léky pro pacienty. SÚKL na podněty ČLnK dosud nereagoval e-news.cz , 02.12.2021

Lékárníci z celé ČR se obracejí na Českou lékárnickou komoru s tím, že jim monopolní distributor odmítá dodávat některé léčivé přípravky určené pro výdej pacientům, přestože je má na skladě. Takové jednání je v přímém rozporu se zákonem o léčivech. Konkrétně se jedná o společnost Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., která využívá model tzv. přímých dodávek léků do lékáren (DTP – Direct to pharmacy). ČLnK podala několik podnětů Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), první před dvěma měsíci. SÚKL na podněty dosud neodpověděl. Proto se ČLnK rozhodla na tento problém upozornit veřejně, neboť na něj doplácí především pacienti.
Proč se do lékárny léky nedostanou?
Na rozdíl od dřívějších problémů s nedostatkovými léky, na které ČLnK upozorňovala před dvěma lety, nechybí některé léky plošně, ale jejich dodávky do lékáren jsou výrazně omezovány ze strany monopolního distributora. Výrobce, který v případě DTP kanálu zároveň řídí distribuci těchto léků, znemožňuje lékárně poskytovat lékárenskou péči některým pacientům. „Výrobce porušuje zákon o léčivech,“ vysvětluje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK a dodává: „Je nepřijatelné, aby výrobce rozhodoval o tom, ve které lékárně si pacient může vyzvednout léčivý přípravek.”
  Česká lékárnická komora má od lékárníků k dispozici e-maily, ve kterých společnost Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. zdůvodňuje zamítnutí dodávky léčivých přípravků z naprosto iracionálních důvodů založených na objednávkách lékárny v minulosti. Žádné takové důvody pro odmítnutí objednávky zákon nezná.
 ČLnK podala na SÚKL několik podnětů k prošetření takových případů. Ten však na podněty zatím nijak nereagoval.
  Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky.Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.
  Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.https://e-news.cz/2021/12/monopolni-distributor-leciv-porusuje-zakon-a-odmita-nekterym-lekarnam-dodavat-leky-pro-pacienty-sukl-na-podnety-clnk-dosud-nereagoval/

Role lékárníků v oblasti compliance a adherence je nedoceněná PHARMA profit , 01.12.2021 , Strana: 10 , Rubrika: Příloha - Kongres +13 ,

Panelová diskuse Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, tajemník AVEL ČR a AVEL SK, generální ředitel Lexum Diskutující: PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA, majitel společnosti Pears Health Cyber; Ing. Daniel Horák, generální ředitel, Česká lékárna holding; PharmDr. Martin Kopecký, Ph. D., viceprezident, Česká lékárnická komora (ČLnK); Ing. Jan Rohrbacher, výkonný a obchodní ředitel, Alliance Healthcare
     Panelovou diskusi na téma digitalizace lékárenství a dostupnost zdravotní péče lékárenského typu a léků zahájil Michal Krejsta otázkou týkající se eReceptu.
Zajímalo ho, zda se během pandemie covidu-19 změnil objem a struktura předepisovaných léků. Daniel Horák ve své odpovědi připomněl ne zrovna hladké zavedení eReceptu do praxe: „Nakonec se nám to moc hodilo, protože nebýt eReceptu, bylo by to při nástupu pandemie pro pacienty i lékárníky velmi složité. První dva tři měsíce někteří lékaři neordinovali, a kdyby nebylo eReceptu, leckteří pacienti by se k lékům dostávali obtížně. Fakt je, že během první vlny poklesl jejich počet, ale bez elektronické preskripce by pokles mohl být ještě větší než evidovaných 17 či 18 procent. Pandemie potvrdila i jednoznačný trend náhrady papírových průvodek elektronickou formou receptu.
Ve formě papírových průvodek dostáváme v našich lékárnách méně než dvě procenta receptů.“ Na dotaz M. Krejsty, jak pacienti využívali rezervační systémy, D. Horák odpověděl: „Rezervace po telefonu se sice používají roky, ale teprve elektronická preskripce umožnila využívat rezervace jako systém. V prvním roce zprovoznění systému jsme registrovali nižší tisíce rezervací měsíčně, nyní se jejich počet za měsíc pohybuje kolem deseti tisíc.“ Vladimír Finsterle v souvislosti s otázkou, jak vidí eRecept a využití rezervačního systému, podotkl, že od něj zřejmě každý očekává, že bude mluvit o distančním výdeji Rx léčiv. „Asi vás zklamu, ale především si kladu otázku, jak tento byznys model bude v lékárenství dál fungovat. Celý život jsme vychováváni v tom, že naše profese je služba. A celá naše odměna je vázaná na marži, což samo o sobě logicky nedává smysl,“ řekl a pokračoval: „Dělali jsme průzkumy, jak občané vnímají lékárenskou službu a výsledky mě – lékárníka – šokovaly: až 60 procent lidí, kteří chodí do lékáren, si myslí, že jim lékárníci radí výhradně ve svém zájmu. Bohužel je to v podstatě logické, protože naše odměna je vázaná na marži.“ Ve spojitosti s eReceptem připustil, že jde o jednu z inovací ve zdravotnictví. Ale podle něj všichni hráči ve zdravotnictví hledají nové uplatnění, pouze veřejné lékárenství tento trend nevidí. „Tím, kolik je v něm zájmů a jak je to roztříštěná oblast, nedovoluje přinést smysluplnou inovaci, jež by dala šanci všem lékárníkům a všem majitelům lékáren,“ řekl a dodal, že jde o nevyvážené prostředí. „Se zájmem jsem si vyslechl v předchozí prezentaci informaci o službě zaměřené na odhalování Alzheimerovy choroby. A hned jsem si to přepočítal. Když hodinová konzultace ze strany lékárny stojí 420 korun z průměrné mzdy a počtu odpracovaných hodin, tak standardní lékárník musí vydat 20 receptů v průměrné hodnotě 450 Kč, aby z jejich marže zaplatil oněch 420 korun. Na tomto příkladu je vidět, že není možné, aby lékárník byl ve stávajícím roztříštěném systému schopný poskytovat jakýkoliv odborný servis. Mohou to dělat pouze silné ekonomické subjekty, které část zisku z marží jsou schopny převést do odborného poradenství. A to uvádím pouze tu dobrou eventualitu. Ano, eRecept je znakem inovace, ale stačí se podívat na to, jak inovovaly farmakologické firmy či distributoři, jak se dívají do budoucnosti při plánování svého byznysu. Lékárníci se zatím dohadují o maržích. To nejde dlouhodobě udržet. Náklady rostou a financování z marží je zastropované pro všechny, takže tato past musí jednoho dne doběhnout i velké subjekty. Za sebe mohu říct, že distanční výdej Rx léčiv a epreskripce je nyní naprosto sekundární záležitost. Stojíme před daleko větším problémem, než je implementace digitalizace do zdravotnictví. Stojíme před hodnotovou nabídkou služeb lékárníků,“ popsal.
https://www.pharmaprofit.cz/wp-content/uploads/2021/11/PP43_MAKETA-1.pdf

Virostop pastilky 50 ks - nový zdravotnický prostředek

VIROSTOP nově ve formě pastilek dodáváme do lékáren, tento zdravotní prostředek obsahuje jedinečnou kombinaci přírodních látek, vyznačující se antivirovým a antibakteriálním účinkem. Další informace najdete zde.

 

NOVINKA - epavit Rybí olej 100 ml

Do lékáren nově dodáváme kvalitní směs rybího oleje z volně žijících ryb - epavit Rybí olej s vitaminy D a E. Zde najdete další informace.

RESTART Covital - doplňky stravy

RESTART Covital - tento vitamínový a minerální doplněk stravy s obsahem vitamínu zvlášť pro den nebo  noc a také ve výhodném dvojbalení, dodáváme do lékáren. Je určen k uživání po překonání virových infekcí. ZDE najdete další informace.


Dormicum

Do lékáren dodáváme Dormicum  tbl flm 20x7,5 mg. Rozhodnutí MZCR.

Digoxin

Dodáváme do lékáren Digoxin Zentiva 0,5mg/2ml sol 5x2ml. Rozhodnutí MZCR

 

 
© Pharmos a.s. | Zásady zpracování osobních údajů GDPR | Created by: © 2021 SoftPharm s.r.o.